05.07.2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki ORLEN Aviation sp. z o.o.​

ORLEN Aviation sp. z o.o. informuje, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne do Zarządu ORLEN Aviation sp. z o.o. na stanowisko Członka Zarządu.

Treść ogłoszenia oraz link do aplikowania znajduje się poniżej.
Termin aplikowania mija 16.07.2024 r.