Oferta

Kursy i szkolenia

Program naszych szkoleń i kursów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa lotniczego, a także dostosowany do krajowych i międzynarodowych standardów branży lotniczej. 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie operacji tankowania statków powietrznych o masie startowej (MTOW) przekraczającej 10 000 kg. Program szkolenia obejmuje w sumie 128 godzin szkolenia, w tym 64 godziny teorii prowadzonych przez naszych wykładowców i specjalistów w różnych dziedzinach zgodnych z harmonogramem szkolenia oraz tyle samo praktyki.

W trakcie szkolenia praktycznego wykonamy 50 operacji tankowania Statków Powietrznych pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanych instruktorów. Wykonamy również wszystkie czynności związane z utrzymaniem na wysokim poziomie czystości i jakości paliwa oraz sprzętu wykorzystywanego do tankowania samolotów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie [certyfikat] o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia teoretycznego i praktycznego oparty jest na aktualnie obowiązujących w Polsce przepisach, zaś ukończenie szkolenia umożliwia absolwentom bezpieczne i profesjonalne, zgodnie z międzynarodowymi standardami (IATA, JIG), wykonywanie operacji tankowania statków powietrznych. Ponadto, absolwent jest przygotowany do złożenia egzaminów dopuszczających do wykonywania pracy operatora tankowania statków powietrznych (akceptowanych przez ULC).

Ramowy program szkolenia:

Program szkolenia składa się z trzech bloków tematycznych poświęconych:

 • aktualizacji i zmianom w obowiązujących prawie i przepisom dot. lotnictwa cywilnego,
 • przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy specjalistycznej związanej z operacjami tankowania statków powietrznych oraz przyjmowaniem, magazynowaniem i wydawaniem paliw lotniczych,
 • bezpieczeństwu w szerokim znaczeniu (BHP, ppoż, sprzęt, człowiek).​

W ramach poszczególnych bloków, w trakcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę i umiejętności obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

 • prawo lotnicze,
 • szczegółowe akty wykonawcze dot. operacji tankowania statków powietrznych,
 • warunki techniczne i eksploatacyjne przyjmowania, przechowywania, magazynowania i wydawania paliw lotniczych,
 • tankowanie statków powietrznych,
 • bezpieczeństwo w lotnictwie w zakresie obsługi operacyjnej tankowania statków powietrznych,
 • możliwości i ograniczenia człowieka – czynnik ludzki,
 • BHP i ppoż.,
 • systemy zarządzania (ISO, HSSE, SMS) i ochrona środowiska.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, zaś uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego, składanych przed Komisją Egzaminacyjną, a w przypadku pozytywnego ich wyniku otrzymuje zaświadczenia o zdanym egzaminie.

Czas szkolenia:

 • Liczba godzin ogółem przypadająca na 1 uczestnika: 128 godzin, w tym: 64 godz. teoria i 64 godz. praktyka.

Długość szkolenia:

 • 16 dni roboczych + 1 dzień roboczy

Miejsce odbywania szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne: sala szkoleniowa ORLEN Aviation w Warszawie,
 • zajęcia praktyczne: teren Bazy Paliw ORLEN Aviation w Warszawie,
 • płyta postojowa statków powietrznych na lotnisku Chopina w Warszawie. Istnieje możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie innych portów lotniczych (płyt postojowych) w filiach ORLEN Aviation.

Cele kursu:

Celem kursu dla Operatorów Tankowania Statków Powietrznych jest utrwalenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu teorii i umiejętności dotyczących operacji tankowania statków powietrznych. Kurs obejmuje 14 godzin szkolenia teoretycznego i 2 godziny szkolenia praktycznego. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przed upływem dwóch lat od wydania świadectwa, każdy OTSP ma obowiązek odbyć ponownie kurs oraz zdać egzamin OTSP II stopnia.

Program kursu oparty jest na aktualnie obowiązujących w Polsce przepisach, zaś jego ukończenie umożliwia absolwentom bezpieczne i profesjonalne, zgodnie z międzynarodowymi standardami (IATA, JIG), wykonywanie operacji tankowania statków powietrznych. Ponadto, absolwent jest przygotowany do złożenia egzaminów dopuszczających do wykonywania pracy operatora tankowania statków powietrznych (akceptowanych przez ULC).

Ramowy program kursu:

Program kursu składa się z trzech bloków tematycznych poświęconych:

 • aktualizacji i zmianom w obowiązujących prawie i przepisom dot. lotnictwa cywilnego,
 • przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy specjalistycznej związanej z operacjami tankowania statków powietrznych oraz przyjmowaniem, magazynowaniem i wydawaniem paliw lotniczych,
 • bezpieczeństwu w szerokim znaczeniu (BHP, ppoż, sprzęt, człowiek).​​

W ramach poszczególnych bloków, w trakcie kursu uczestnik uzyska wiedzę i umiejętności obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

 • prawo lotnicze,
 • szczegółowe akty wykonawcze dot. operacji tankowania statków powietrznych,
 • warunki techniczne i eksploatacyjne przyjmowania, przechowywania, magazynowania i wydawania paliw lotniczych,
 • tankowanie statków powietrznych,
 • bezpieczeństwo w lotnictwie w zakresie obsługi operacyjnej tankowania statków powietrznych,
 • możliwości i ograniczenia człowieka – czynnik ludzki,
 • BHP i ppoż.,
 • systemy zarządzania (ISO, HSSE, SMS) i ochrona środowiska.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, zaś uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminów: teoretycznego i praktycznego składanych przed Komisją Egzaminacyjną, a w przypadku pozytywnego ich wyniku otrzymuje zaświadczenia o zdanym egzaminie.

Czas kursu:

 • Liczba godzin ogółem przypadająca na 1 uczestnika: 16 godzin, w tym: 14 godz. teoria i 2 godz. praktyka.

Długość kursu:

 • 2 dni robocze + 1 dzień egzaminacyjny

Miejsce odbywania szkolenia:

 • zajęcia teoretyczne: sala szkoleniowa ORLEN Aviation w Warszawie;
 • zajęcia praktyczne: teren Bazy Paliw ORLEN Aviation w Warszawie,
 • płyta postojowa statków powietrznych na lotnisku Chopina w Warszawie. Istnieje możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie innych portów lotniczych (płyt postojowych) w filiach ORLEN Aviation.

​​​​