Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego ORLEN Aviation Sp. z o.o. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ORLEN Aviation Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN Aviation Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody ORLEN Aviation Sp. z o.o. żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości ani w części, opracowywana, modyfikowana, transmitowana elektronicznie lub linkowana.

ORLEN Aviation Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN Aviation Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN Aviation Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Aviation Sp. z o.o.

ORLEN Aviation Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gordona Bennetta 2, 02 – 159 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 22177, numer NIP: 5221776204, kapitał zakładowy: 20038632 zł.