O firmie

Dokumenty i certyfikaty

Zapewniamy profesjonalne i terminowe wykonywanie usługi, zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz gwarantujemy, że dostarczone paliwo jest najwyższej jakości.

ORLEN Aviation posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015

ORLEN Aviation posiada certyfikat członkostwa w Joint Inspection Group (JIG)

ORLEN Aviation posiada certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej (AHAC)

Statut sieci kolejowej "Bocznica kolejowa front rozładunkowy paliwa lotniczego JET-A1 dla Lotniska Chopina w Warszawie"