o firmie

Ochrona środowiska

ORLEN Aviation ze szczególną troską odnosi się do środowiska naturalnego, za które czuje się odpowiedzialny. Firma świadoma zagrożeń związanych z magazynowaniem, przeładunkiem, transportem substancji niebezpiecznych, podejmuje działania, które zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji Lotniskowego Składu Paliw.

ORLEN Aviation działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, czego najlepszym przykładem jest uczestnictwo w Programie Realizacji Kompleksowej Oceny Oddziaływania Lotniska Okęcie na Środowisko oraz realizowanie na bieżąco zaleceń wynikających z tego programu.

Bazy paliwowe ORLEN Aviation są wyposażone w zabezpieczenia ekologiczne zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Szczególna dbałość o prawidłową eksploatację baz paliw powoduje brak niekontrolowanych rozlewów i wycieków paliw - a co za tym idzie - zachowanie czystości środowiska wodno-gruntowego.

ORLEN Aviation, realizując postanowienia art. 261 ustęp. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r., przedstawia informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w zakładzie zwiększonego ryzyka powstania awarii przemysłowej.