Oferta

Oferta magazynowa

ORLEN Aviation świadczy usługi udostępniania pojemności magazynowych w bazie paliw w Warszawie dla operatorów zaopatrujących Lotnisko Chopina w paliwo lotnicze JET A-1. Usługa obejmuje rezerwację pojemności magazynowych, rozładunek paliwa lotniczego z cystern kolejowych, przyjęcie go do magazynu, magazynowanie w zbiornikach, wydanie i załadunek paliwa do autocystern. Dostarczone paliwo magazynowane jest przy zachowaniu standardów JIG i wymagań AFQRJOS.

Opłata za dostęp do pojemności magazynowej w bazie paliw zlokalizowanej przy ul. J Gordona Bennetta 2 w Warszawie obowiązująca w 2024 roku.

Lp. Tytuł opłaty Podstawa naliczania Stawka opłaty netto
1.  Opłata za magazynowanie i przeładunek Za każdy 1 litr paliwa lotniczego JET A-1 przyjętego do magazynu 43,24 PLN/m3

Opłata naliczana za 1 m3 w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza za każdy miesiąc z dołu na podstawie miesięcznych zestawień ilości. Litry w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza.
Rozładunek/przyjęcie paliwa lotniczego JET A-1 z cystern kolejowych Składającego odbywa się na bocznicy Kolejowego Frontu Rozładunkowego.
Załadunek/wydanie paliwa lotniczego JET A-1 do cystern drogowych Składającego odbywa się na stanowiskach wydawczych Bazy Paliw.​