Oferta

Usługi logistyczne

ORLEN Aviation posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 12 marca 2012 r. nr MPC/196/1540/W/1/2012/ALK z późniejszymi zmianami do 31 grudnia 2030 r. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania paliw ciekłych mogą być świadczone przez ORLEN Aviation podmiotom trzecim na zasadach komercyjnych na podstawie zawartych umów.

ORLEN Aviation, działając zgodnie z art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), w załączeniu publikuje wykaz klientów logistycznych, którym świadczy usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, za okres 1.06.2023 - 31.05.2024, a którymi są:
 

  1. ORLEN S.A.
  2. Air BP Aramco Poland sp. z o.o.
  3. Przedsiębiorstwo Państwowe "PORTY LOTNICZE"