O firmie

ORLEN Aviation świadczy usługi w zakresie tankowania samolotów oraz lotniskowych usług magazynowania paliw lotniczych. Obecnie tankujemy samoloty na jedenastu polskich lotniskach komunikacyjnych i aeroklubowych, będąc jednocześnie dostawcą paliwa lotniczego dla kilkuset polskich i zagranicznych linii lotniczych oraz firm posiadających statki powietrzne.

Nasze wieloletnie doświadczenie, niezbędne zaplecze techniczne, wszelkie wymagane zezwolenia, a także wysoko wykwalifikowani pracownicy, są gwarantem bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczonych usług.

Spółka została powołana przez Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku i Polskie Linie Lotnicze LOT. Pod nazwą PETROLOT Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 15 marca 1997 roku na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie. W kwietniu 2017 roku firma zmieniła swoją nazwę na ORLEN Aviation Sp. z o.o.​

Misją spółki jest:

  • Dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług paliwowych w portach lotniczych.
  • Dbanie o satysfakcję naszych klientów poprzez szukanie najlepszych rozwiązań w celu.
  • Zaspokojenia ich potrzeb i budowanie długofalowych relacji.
  • Spełnianie oczekiwań właścicieli poprzez dążenie do wzrostu wartości firmy.
  • Tworzenie warunków rozwoju pracowników i bezpiecznego środowiska pracy.

Nasza wizja:

  • Być firmą uznawaną i preferowaną przez partnerów biznesowych, wysoko ocenianą przez pracowników, rozwijającą działalność w portach lotniczych Polski i Europy.​
O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelny i praktycznych zasad postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks etyki

Kodeks etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności