O firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Aviation

Jacek Gaczor

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Słupecki

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Żuchewicz

Członek Rady Nadzorczej​