Kontakt

Zgłoszenie SMS

Skorzystaj z formularza, jeśli chcesz zgłosić niebezpieczną sytuację lub pomniejsze zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

Skontaktuj się z nami

Informacje uzupełniające:

  • Maksymalna liczba załączników to 1,
  • Rozmiar załącznika nie może przekraczać 2 MB,
  • Dozwolone rozszerzenia pliku to PDF, PNG, JPEG, GIF, DOC, DOCX, BMP, HEIC,
  • Dozwolone znaki w nazwie pliku - litery małe i duże bez polskich znaków diakrytycznych, cyfry, znak spacji, znaki specjalne.

Opcjonalnie – podaj swoje dane

System zapewnia poufność źródeł informacji oraz danych i informacji przekazanych w treści zgłoszenia. Gwarantuje również ochronę osób, które nieświadomie i nie działając w złej wierze przyczyniły się do powstania zagrożenia – wypełnienie dobrowolne wypełniając pola osobowe otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informuje o końcowych ustaleniach z przeprowadzonej analizy.