o firmie

Organy i struktura spółki

Maciej Smolarek

Prezes Zarządu

Maciej Smolarek funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Aviation pełni od 1 lipca 2024 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży Oil&Gas, głównie w GK ORLEN. Realizował projekty związane m.in. z integracją aktywów logistycznych, rozwojem zagranicznej sieci stacji paliw, tworzenia i wdrożenia strategii sprzedaży i logistyki środków smarnych i baz olejowych. Odpowiadał też za obszar cen hurtowych produktów rafineryjnych.

Doświadczenie, przydatne w pełnieniu obecnej funkcji, zdobył jako zarządzający projektem inkorporacji poprzednika prawnego spółki (Petrolot) do struktur GK ORLEN. Odpowiadał tu za stworzenie i wdrożenie strategii i nowego modelu biznesowego sprzedaży paliw lotniczych oraz usług magazynowania i tankowania statków powietrznych.

W ostatnich latach był związany z branżą doradztwa biznesowego. Pracując w globalnej firmie consultingowej odpowiadał za budowę i wdrożenia narzędzi klasy CRM oraz aplikacji z kategorii digital marketing. 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom Master of Business Administration. Posiada też dyplom George Washington University - Master’s Certificate in Project Management.