30.07.2021

Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej na terenie ORLEN Aviation

W dniach 27-29 lipca 2021 r. na terenie Bazy Paliw oraz Kolejowego Frontu Rozładunkowego ORLEN Aviation, odbyły się ćwiczenia z zakresu postępowania na wypadek powstania pożaru. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie do reagowania i współpracy z jednostkami PSP w sytuacji wystąpienia pożaru oraz zapoznanie jednostek PSP z terenem Bazy i KFR.

Założenia do ćwiczeń na terenie Bazy Paliw obejmowały pożar autocysterny, zbiornika paliwa Avgas oraz ewakuację osoby poszkodowanej z dachu zbiornika, natomiast na terenie KFR pożar rozdzielni elektrycznej, który przeniósł się na cysternę kolejową.

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki ratowniczo gaśnicze Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy nr 7, 9, 17 oraz Lotniskowa Straż Pożarna Lotniska im. F. Chopina.

Dzięki regularnym ćwiczeniom na terenie naszych obiektów, możemy stale zacieśniać współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej i lepiej przygotowywać pracowników i obiekty na wypadek powstania pożaru.