15.03.2022

25 lat ORLEN Aviation

Historia Spółki rozpoczęła się 7 stycznia 1997 roku. Wtedy powstał PETROLOT powołany wspólnie przez Petrochemię Płock (obecnie ORLEN) i Polskie Linie Lotnicze LOT. 15 marca 1997 roku spółka rozpoczęła swoją działalność przejmując sprzedaż i dystrybucję paliw lotniczych i samochodowych od służby paliwowej PLL LOT. Szybko jednak stała się liderem na rynku paliwa lotniczego.

Dodatkowo prowadziła stację paliw samochodowych, gdzie tankowane były auta indywidualnych klientów i firm znajdujących się na lotnisku oraz różne pojazdy specjalistyczne poruszające się po płycie lotniska. W marcu 2013 roku jedynym udziałowcem Spółki został ORLEN. Cztery lata później, w kwietniu 2017 roku, Spółka zmieniła swoją nazwę z PETROLOT na ORLEN Aviation i tę markę konsekwentnie buduje.

Obecnie ORLEN Aviation jest liderem usług magazynowania paliw lotniczych i tankowania statków powietrznych, dostarcza paliwo na 10 polskich lotnisk: w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Bydgoszczy, Modlinie, Łodzi i dwa w Warszawie, gdzie posiada swoje Filie. Firma współpracuje z agentami paliwowymi, pośredniczącymi w sprzedaży paliw lotniczych liniom lotniczym i klientom indywidualnym.

Spółka jest regularnie zapraszana do obsługi prestiżowych pokazów lotniczych i festynów promocyjnych typu „Air Show”, na których zapewnia profesjonalne dostarczanie paliwa lotniczego do statków powietrznych różnych typów, włącznie z samolotami bojowymi, transportowymi, sportowymi i komunikacyjnymi, bez względu na ich rok wykonania.

Wszystkie usługi wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami, dzięki takim certyfikatom jak System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO czy certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej.

Od marca 2016 roku Spółka jest członkiem Joint Inspection Group, wiodącej światowej organizacji zajmującej się opracowywaniem standardów dostaw paliwa lotniczego, obejmujących cały łańcuch dostaw paliw lotniczych, od rafinerii do skrzydła samolotu. Standardy te są powszechnie stosowane na całym świecie i wymagane przez większość linii lotniczych.

Zgodnie z wymaganiami EASA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) Spółka opracowała i wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System), który stanowi element składowy systemu zarządzania w organizacji, ukierunkowany na świadome ograniczanie prawdopodobieństwa zaistnienia katastrofy poprzez identyfikację zagrożeń i ryzyk, które mogą mieć wpływ na organizację, w taki sposób, żeby można było zastosować odpowiednie środki ograniczające ryzyko do tak niskiego poziomu, jak jest to rozsądnie możliwe.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy, wieloletnie doświadczenie, niezbędne zaplecze techniczne, a także wszelkie wymagane zezwolenia, są gwarantem bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczonych usług.

Misją Spółki jest nie tylko dostarczanie najwyższej jakości produktów, usług paliwowych w portach lotniczych i zwiększanie bezpieczeństwa podróży lotniczej, lecz także tworzenie warunków rozwoju pracowników i bezpiecznego środowiska pracy oraz zmniejszanie oddziaływania na środowisko przez aktywne wspieranie rozwoju paliw zrównoważonych.