26.01.2024

ORLEN Aviation zwiększa produkcję energii ze słońca

Pod koniec 2023 roku, na dachu jednego z budynków ORLEN Aviation, rozbudowano istniejącą już instalację fotowoltaiczną. Pierwsza instalacja o mocy 50 kWp powstała w roku 2021. Aktualnie Spółka dysponuje łączną mocą w wysokości 130 kWp. Instalacja składa się łącznie z 304 paneli monokrystalicznych.

Promienie słoneczne są niewyczerpanym zasobem energii odnawialnej, dzięki którym możemy generować elektryczność - bez toksycznych zanieczyszczeń, hałasu czy negatywnego wpływu na środowisko. Pod koniec 2023 roku, na dachu jednego z budynków ORLEN Aviation, rozbudowano istniejącą już instalację fotowoltaiczną. Pierwsza instalacja o mocy 50 kWp powstała w roku 2021. Aktualnie Spółka dysponuje łączną mocą w wysokości 130 kWp. Instalacja składa się łącznie z 304 paneli monokrystalicznych.

Przewidywana roczna produkcja energii wyprodukowanej z odnawialnego źródła wyniesie 120 MWh, co odpowiada zapotrzebowaniu 45 gospodarstw domowych. Energia zostanie w całości wykorzystana do zasilania budynków Spółki oraz bazy paliw lotniczych.