25.09.2019

Międzynarodowe ćwiczenia w bazie paliwowej ORLEN Aviation

Na terenie bazy ORLEN Aviation, przy lotnisku Okęcie, 24 września odbyły się ćwiczenia pod hasłem „Brudna Bomba”. Spółka była partnerem strategicznym wydarzenia, które organizowała Komenda Stołeczna Policji. Działania zaplanowano w związku z projektem „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach programu UE Internal Security Fund – Police. Zagrożenia CBRN, a więc takie, które łączą atak terrorystyczny z użyciem materiałów chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, czyli „brudnej bomby”, są obecnie jednym z najtrudniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa. Ich likwidacja za każdym razem wymaga od służb specjalistycznej wiedzy.

We wrześniowych ćwiczeniach wzięła udział grupa kilkudziesięciu policyjnych ekspertów, w tym specjaliści z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji. Przeprowadzenie ćwiczeń w działającym obiekcie umożliwiło oddanie warunków rzeczywistego zamachu na strategiczną przestrzeń publiczną. Dzięki temu możliwe było sprawdzenie przygotowania komórek interwencyjnych, a także sprawności koordynacji działań służb zaangażowanych w rozpoznanie i neutralizację zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Kamery, które śledziły każdy ruch uczestników ćwiczenia, umożliwiły późniejsze omówienie błędów, wypracowanie właściwych zachowań i wyciągnięcie wniosków, które zostaną opisane w materiałach instruktażowych. Opracowany pakiet dydaktyczny, uwzględniający wyniki ćwiczeń, będzie rozpowszechniany w państwach UE wśród funkcjonariuszy organów ścigania.

ORLEN Aviation podczas ćwiczeń również miał możliwość sprawdzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które są realizowane we współpracy z ORLEN Ochroną.