31.07.2020

Wspólne działania ORLEN Aviation z PSP w Warszawie

31 lipca 2020 r. ORLEN Aviation wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 odbyła okresowy przegląd stałej instalacji gaśniczej składającej się z 9 działek wodno-pianowych na terenie Kolejowego Frontu Rozładunkowego.

Strażacy mieli możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania Kolejowego Frontu Rozładunkowego, instalacji gaśniczej, pompowni oraz innych istotnych urządzeń i instalacji.

Tego typu wspólne działania zacieśniają współpracę naszej Spółki z Państwową Strażą Pożarną, oraz pozwalają na prowadzenie sprawnych i skutecznych działań ratowniczych w przyszłości.